Usługi dźwigowe Gdańsk

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma P.H.U. SPEDYTOR Janusz Gałat, z siedzibą w Gdańsku, ul. Kujawska 6, 80-550 Gdańsk, NIP: 579-106-17-78, REGON: 280251191, zwana dalej „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Realizacja usług oferowanych przez Administratora.
 • Obsługa zapytań przesłanych przez formularz kontaktowy.
 • Realizacja zamówień i umów zawartych z Administratorem.
 • Marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy).
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora, np. marketing bezpośredni).

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazywane:

 • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (np. dostawcy usług IT).

6. Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym:

 • Przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • Przez okres wymagany do realizacji uzasadnionych interesów Administratora.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych.
 • Prawo do usunięcia danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej https://dzwig-gdansk.pl/.

9. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt:

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Scroll to Top